Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj

 

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

·         Utworzyć konto w sklepie internetowym

·         Złożyć zamówienie w sklepie internetowym

 

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj https://meble-stile-italiano.pl/content/3-regulamin-sklepu

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1.       Utworzenie Konta

1.1.         W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego: https://meble-stile-italiano.pl/uwierzytelnianie?back=my-account.php podać adres poczty elektronicznej i kliknąć pole „Zarejestruj się”.

1.2.         Następnie należy wypełnić Formularz Rejestracji.

1.2.1.         Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj); numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W przypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz numeru NIP. (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).

1.3.         Następnie należy zaakceptować regulamin Usługodawcy. Akceptację regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

1.4.         Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj się” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym

2.       Złożenie Zamówienia

2.1.         Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu lub pole „Zobacz” przy danym Produkcie widoczne na stronie Sklepu Internetowego.

2.2.         Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu oraz jego cena. Na tym etapie Klient w zależności od wybranego Produktu ma możliwość wyboru rodzaju danego Produktu. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.

2.3.         W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient, który chce kontynuować składanie Zamówienia powinien w dolnym panelu Sklepu Internetowego w zakładce „Koszyk” kliknąć pole „Koszyk” albo „Realizuj zamówienie”.

2.4.         Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.4.1.         Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.

2.4.2.         Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy”.

2.5.         Następnie należy kliknąć pole „Dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na trzy sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają.

2.5.1.         Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej  i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się”.

2.5.2.         Klient, który nie posiada Konta podaje adres poczty elektronicznej i klika pole „Zarejestruj się”, a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta.

2.5.3.         Klient, który chce złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj);  adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego, a następnie klika pole „Kontynuuj”.

2.6.         Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której podaje adres dostawy oraz ewentualny komentarz do Zamówienia.

2.7.         Następnie należy kliknąć pole „Dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której

2.7.1.         Klient wybiera sposób dostawy i jest automatycznie informowany o jego koszcie.

2.8.         Następnie należy zaakceptować regulamin Usługodawcy. Akceptację regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

2.9.         Następnie należy kliknąć pole „Dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której Klient wybiera sposób płatności.

2.10.      Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.

2.10.1.     Określenie przedmiotu Zamówienia.

2.10.2.     Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

2.10.3.     Wybrany sposób dostawy oraz płatności.

2.11.      Następnie należy kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

2.11.1.     Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

3.       Informacje dodatkowe

3.1.         Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

3.1.1.         W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” w pkt. 2.11. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Inne metody płatnści”, a następnie „Wstecz” i zmianie danej pozycji składanego Zamówienia.

3.1.2.         Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@meble-stile-italiano.pl.

3.1.3.         Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

3.2.         Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

3.2.1.         Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

3.2.2.         Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

3.2.2.1.         przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

3.2.2.2.         przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

3.2.3.         Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.


Meble - Stile-Italiano

ul. Szczecinecka 22B, 78-320 Połczyn-Zdrój, tel. +48 531 200 220, email: